Vi bedriver ett aktivt arbete inom arbetsmiljöområdet, där Kent Bergmans arbete har blivit uppmärksammat som ett föredöme. Eftersom personalen är företagets viktigaste tillgång lägger vi extra stor vikt vid arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet omfattar den fysiska och den psykosociala situationen hos alla anställda.

En förutsättning för att kunna arbeta enligt vår affärsidé och för att kunna sträva mot våra affärs-, kvalitets- och miljömål, är att personalen trivs.

Trivsel innebär för oss:

  • En god, trivsam och hälsosam arbetsmiljö där vi strävar högre än vad som föreskrivs i lagar och förordningar.
  • Undvikande av ohälsa, olycksfall och arbetsskador.
  • Att vi skapar och upprätthåller goda relationer på arbetsplatsen.
  • Att utvecklas i arbetet och att själv kunna påverka sin arbetssituation.

En god arbetsmiljö förutsätter vidare:

  • Fortlöpande information och utbildning av personalen i både arbetsmiljö- och miljöfrågor samt i yrkeskunnandet.
  • Att hela personalen hjälps åt att ansvara för att arbetsmiljön inklusive den yttre miljön värnas!