Vi tar ansvar för att skapa ett hållbart samhälle. Vårt företag ska aktivt arbeta för att vara ansvarsfulla i förhållande till anställda, kunder, leverantörer och samhället.​

Förutom att arbeta efter våra ideal när det gäller kvalitet, arbetsmiljö, miljö samt etik och samhälle innebär det även att uppmuntra och informera våra underentreprenörer och leverantörer i områdena ovan – kvalitet, miljö, arbetsmiljö och etik.​

Detta innebär att vi, liksom flera av våra kunder och leverantörer, stödjer FNs Global Compact och de ingående tio punkterna som behandlar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.​