Postadress
Box 30 114
104 25 Stockholm

E-post
info@bergmanbygg.se

Besöksadress
Lindhagensgatan 133
112 51 Stockholm

Kent Bergman, VD, delägare, ekonomi-, administrations- och personalansvarig.
Mobiltelefon: 070-550 24 54
E-post: kent@bergmanbygg.se

Peter Andersson, delägare, fastighetsskötsel, byggservice och byggprojekt. 
Mobiltelefon: 070-787 75 00
E-post: peter@bergmanbygg.se

Tonny Greiff, delägare, fastighetsskötsel, byggservice och byggprojekt
(specialist på steril- och renrumsarbeten).

Mobiltelefon: 070-757 66 23
E-post: tonny@bergmanbygg.se

Felanmälningar för fastighetsskötsel skickas till helpdesk@bergmanbygg.se
Allmänna förfrågningar skickas till info@bergmanbygg.se