För att vid alla typer av arbeten kunna leva upp till vårt signum som är att med hög servicegrad kunna leverera felfria produkter och tjänster med stor lyhördhet för våra kunders önskemål, har vi utvecklat enkla och väl genomtänkta rutiner. Detta behövs för att få struktur på arbetet.

Vi strävar i dessa rutiner efter

  • att driva våra arbetsplatser med god ordning och med säkerställd arbetsmiljö
  • att hålla utlovade färdigställandetider
  • att överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri, genom att var och en utför arbetet på ett korrekt sätt och kontrollerar det med hjälp av egenkontroll
  • att upptäcka och kartlägga eventuella fel för att inte behöva göra om samma fel igen
  • genom att ständigt arbeta med ledningssystemen (kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystemen) anpassas verksamheten hela tiden till verkligheten med dess ständigt förändrade förutsättningar.