Vi har ett upparbetat miljöarbete där vi:

  • Tar initiativ för att minska vår miljöpåverkan.
  • Följer svensk miljölagstiftning.
  • Sorterar vårt avfall.
  • Aktivt väljer bort miljöfarliga ämnen, där så går.
  • Minimera och planera transporter.
  • Fortlöpande utbildar oss inom miljöområdet.

För att minimera arbetsmiljö- och miljöpåverkan använder vi Byggvarubedömningen.

Vid varje upphandling av underentreprenörer ställer vi krav på dem att de följer de miljökrav som finns i våra regler.

Vi är stolt stödföretag till Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen. De sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är deras viktigaste arbetsområdet.