Bergman Bygg är ett byggföretag i Hornsberg (Kungsholmen), med verksamhet i hela Storstockholm.

Våra specialområden är ombyggnader, inredningsarbeten och fastighetsskötsel i kontors- och sterilmiljö inom läkemedels- och forskningsbranschen. Vi utför även reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten samt fastighetsskötsel åt andra typer av kunder.

Vi har bra underentreprenörer inom VVS, el, golv (epoxi, mjukmattor, plastmattor, parkett), kakel/plattsättning, målning, smide, glas, undertak, betong, lås och ventilation.

Vi har utvecklat ett eget ledningssystem med planer för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och jämställdhet.

Vi väljer de miljövänligaste materialen med bästa funktion som vi känner till, arbetar resurssnålt, återanvänder material i samråd med kunden samt minimerar och källsorterar allt avfall.

Vi bedriver ett aktivt arbete inom arbetsmiljöområdet, där Kent Bergmans arbete har blivit uppmärksammat som ett föredöme.