Vi vill bidra till en hållbar värld för oss men även för det lokala och globala samhället.

Vår verksamhet ska bedrivas så att vi respekterar svensk lagstiftning samt FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FNs barnkonvention samt ILOs kärnkonventioner. Detta innebär att:

  • ​Vi betalar skatter och avgifter samt följer kollektivavtal.
  • Vi behandlar våra underentreprenörer och leverantörer korrekt.
  • Vi följer svensk lagstiftning.
  • Vi medverkar inte i otillåten påverkan som mutor och bestickning får inte förekomma.

GDPR & Integritet

Din personliga integritet är viktig för oss och vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Inte minst genom att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Bland annat genom att inte använda dina personuppgifter till mer än det nödvändiga. Frågor kring detta besvaras av VD, Kent Bergman